AZC Gilze
Herstructurering van 70 rijksmonumenten

Flexibiliteit, helderheid en leefbaarheid op het azc

Op het terrein van dit voormalige legerkamp uit WOII staan zo’n 60 rijksmonumentale gebouwen die al ruim 20 jaar opvang bieden aan asielzoekers. Het team van Braaksma & Roos Architectenbureau werkt aan de renovatie, modernisering en capaciteitsverhoging van de gebouwen. Een tweeledige opgave: enerzijds is het uitgangspunt om het karakter van de traditionele Duitse bouwstijl en het bos- en weidelandschap te koesteren, anderzijds willen wij een veilige, prettige leef- en werkomgeving creëren voor zowel de bewoners als de medewerkers van het COA, de verschillende ketenpartners en de omgeving. Flexibiliteit, helderheid en leefbaarheid zijn de belangrijkste doelstellingen voor het project.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
COA
Datum:
2015 - heden
Omvang:
30.000 m2
Status:
Rijksmonument
Programma:
opvang asielzoekers, kantoor COA en ketenpartners
Locatie:
Gilze