Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Van statig ministerie naar denktank

Een transparante en lichte werkomgeving

In het voorjaar van 2017 is het oude Ministerie van Economische Zaken in Den Haag heropend als denktank van de overheid. Binnen het PPS-project met DBFMO-contract, dat door het Rijksvastgoedbedrijf is gegund aan Facilicom, was Kaan Architecten in samenwerking met Braaksma & Roos Architectenbureau verantwoordelijk voor het ontwerp van de herontwikkeling. Van een statig ministerie is het rijksmonument getransformeerd tot een lichte en transparante werkomgeving.

Respectvolle ingrepen in een rijksmonument

Binnen het ontwerpteam droeg Braaksma & Roos Architectenbureau de verantwoordelijkheid voor het ontwerpen van respectvolle ingrepen in het monument ten behoeve van duurzame en representatieve werkruimten. Zo is een later gebouwde laag van het complex verwijderd en zijn twee nieuwe foyers in de oksels van het gebouw toegevoegd – met elkaar verbonden door middel van perforaties in de monumentale gangwanden. Hierdoor is een transparante publieke begane grond mogelijk gemaakt.

Een nieuwe eenheid

Met het opstellen van een inspirerend transformatiekader heeft Braaksma & Roos Architectenbureau alle stakeholders overtuigd van het belang van het verwijderen van een beschermde monumentale laag. Zo is ruimte gevonden voor het concept van Kaan: het transformeren van een hybride gebouw tot een nieuwe eenheid tussen alle gebouwdelen. Met de transformatie versmelten oud en nieuw op een evenwichtige wijze, leidend tot herstel van de robuustheid van het monument.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Rijksgebouwendienst
Samenwerking:
Kaan Architecten
Datum:
2017
Omvang:
21.000 m2
Status:
Rijksmonument
Programma:
kantoorruimte voor diverse planbureaus van de overheid
Locatie:
Den Haag
Fotografie:
Arjen Veldt, Karin Borhouts