Binck city park
stedelijke verdichting in Den Haag

Het Haagse bedrijventerrein De Binckhorst gaat de komende jaren flink op de schop met een plan voor 5000 nieuwe woningen. Het voormalig industriële bedrijventerrein wordt daarmee het kloppend hart van een gloednieuwe woonwijk in Den Haag. In opdracht van VORM werkt Braaksma & Roos Architectenbureau samen met OZ en VMX architecten aan het ontwerp van een omvangrijk deel van de nieuwe wijk: Binck City Park.

De opgave

een grote stedelijke verdichting

Binck City Park is een onderdeel van een grotere ambitie van de Gemeente Den Haag; een levendige stadswijk op de Binckhorst. De opgave behelsde het ontwerpen van een diverse architectuur, zonder onderlinge samenhang uit het oog te verliezen. In het ontwerpteam OZ, VMX en Braaksma & Roos Architecten kreeg iedere ontwerper een eigen bouwdeel onder zijn hoede, maar werd gezamenlijk de kwaliteit en architectonische relatie scherp in het oog gehouden. Braaksma & Roos verzorgde het bouwdeel aan de parkzijde, naast het monumentale Binckhorstkasteel uit de 17e eeuw. De ontwerpuitdaging behelsde daarmee ook het creëren van een bouwdeel dat zorgvuldig reageert op deze context.

Analyse

van polder tot bruisend stadsdeel

Ruim honderd jaar geleden was de Binckhorst nog een uitgestrekte polder met slechts een landelijke slingerweg richting het Binckhorst kasteel. Pas vanaf het begin van de 20e eeuw ontwikkelde zich langzaam maar zeker het gebied waar verschillende bedrijven zich vestigden. Van rijtuigwerkplaatsen tot tabak en de PTT, de Bickhorst was booming en kreeg zelfs een eigen havenarm vanuit de Trekvliet. Inmiddels ontpopt dit bedrijventerrein zich tot een bruisende woon-werkwijk waar de rauwe sfeer van pragmatiek, snelheid en innovatie nog altijd voelbaar is.

Visie

wrijving en harmonie

De inspiratie voor het gehele complex wordt gevonden in de sfeer van de huidige Binckhorst; een ongepolijste, industriële en vooral praktische plek waar door pragmatische ingrepen bijzondere verhoudingen zijn ontstaan. Tegelijkertijd bevindt er zich een eeuwenoud monumentaal kasteel aan de andere zijde.  Het schuurt in deze wijk. Deze unieke karakteristieken van de context zijn de bouwstenen van het ontwerp; de nauwgezette balans tussen wrijving en harmonie.

Resultaat

Een divers stadsbeeld

In nauwe samenwerking met de gemeente ontstond een ontwerp van de verschillende bouwblokken als een stevig ensemble, maar tegelijkertijd  met duidelijke eigen signatuur. Het bouwblok van Braaksma & Roos grenst direct aan de grond van het kasteel. Voor een begeleide overgang van het kasteel naar de hoogbouw is er een duidelijk onderscheid tussen een contextueel ondervolume en een ingetogen bovenvolume. Het ondervolume markeert de hoogte van het kasteel en reageert in kleur en materialisering op zowel het monument als de rauwe omgeving. De plint krijgt met diverse winkels een levendige identiteit en vloeit over in een openbare woonstraat – de Kasteellaan. De naastgelegen kasteeltuinen openen weer tot een semipublieke stadslocatie waarmee het plan ook het kasteel van een zachte landing in de nieuwe wijk voorziet.

projectgegevens

Opdrachtgever:
VORM
Ontwerpteam:
OZ architecten, HFB, VMX architecten, Braaksma & Roos Architecten
Installatie Advies:
Peutz
Constructie:
IMD Raadgevende Adviseurs
Datum:
2019 - heden
Fase:
Definitief ontwerp
Programma:
Wonen, retail