Dudok Revisited, Hilversum
nieuwbouw woningen met behoud van het beeldbepalende karakter

Wonen in de wijk Liebergen

De wijk Liebergen in Hilversum werd tussen 1925 en 1955 ontworpen door architect en stedenbouwkundige W.M. Dudok en zijn leerling J.P. Wormser. De woningblokken voldeden na 70 jaar niet meer aan de eisen van deze tijd en verkeerden in zeer slechte staat. Een grootscheepse renovatie was zowel financieel als bouwkundig niet mogelijk. De oplossing werd gevonden in het masterplan Dudok Revisited; nieuwbouw met behoud van het beeldbepalende karakter van de wijk.

Levendige en krachtige architectuur

Braaksma & Roos Architectenbureau was verantwoordelijk voor het ontwerp van vijf vrij in te vullen woningblokken. In het nieuwe ontwerp hebben wij de kernelementen uit de woningen van Dudok en Wormser geabstraheerd en expressiever toegepast. Zo hebben wij de “boekensteunen”, schoorstenen en poorten in de gevels op een massievere manier laten terugkomen. Er is gebruik gemaakt van warme en ambachtelijke materialen. De donkerrode baksteen wordt in verschillende metselverbanden toegepast waardoor een levendige en krachtige architectuur is ontstaan.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Dudok Wonen
Datum:
2006
Omvang:
13.500 m2
Programma:
5 woningblokken
Locatie:
Hilversum
Fotografie:
Arjen Veldt