Elias Beeckmankazerne, Ede
Van kazerne tot zorgcentrum

Integrale visie op een toekomstbestendige herontwikkeling

De Elias Beeckmankazerne in Ede wordt herontwikkeld tot een combinatie van woningen, zorgwonen en hotelmatige zorg. Het complex uit 1939 werd gebouwd als een standaard kazerne uit die tijd en bestond uit verschillende logiesgebouwen en ondersteunende gebouwen rondom de centrale appelplaats. In opdracht van eigenaar Noordersluis Bouwgroep onderzocht Braaksma & Roos Architectenbureau de bijzondere kwaliteiten, kansen en uitdagingen bij herontwikkeling van het monumentale complex. Deze grondslagennotitie biedt een integrale visie op een toekomstbestendige herbestemming en dient als uitgangspunt bij de verdere planvorming. Daarnaast biedt de studie een leidraad voor de benodigde ingrepen, uitbreidingen en mogelijke nieuwbouw op het noordelijke gedeelte van het terrein.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Noordersluis Bouwgroep
Ontwerpteam:
Arcom Architectuur & Bouwmanagement
Datum:
2016
Omvang:
20.000 m2
Status:
Rijksmonument
Programma:
wonen, zorg
Locatie:
Ede