mijnbouwkunde, delft
toekomstbestendige huisvesting in een rijksmonument

Braaksma & Roos Architectenbureau werkt samen met Royal HaskoningDHV en SPIE Worksphere om de rijksmonumentale voormalige faculteit voor Mijnbouwkunde een tweede leven te geven als modern kantoor. Het gebouw uit 1912 wordt het eerste ‘Paris Proof’ rijksmonument: gasloos en met een lage carbon footprint. De nieuwe huisvesting wordt een ontmoetingsplek tussen medewerkers, opdrachtgevers, studenten, ondernemers, pioniers en buurtbewoners.

de opgave

'paris proof rijksmonument'

In 2024 verhuist Royal HaskoningDHV naar de voormalige faculteit Mijnbouwkunde op de campus van de TU Delft. Vanuit de huidige vestigingen in Den Haag en Rotterdam zullen circa 800 medewerkers een nieuwe werkplek vinden in het dan gemoderniseerde en verduurzaamde rijksmonument. Gelegen aan de rand van de Delftse binnenstad wordt het nieuwe kantoor een knooppunt op het gebied van technologie, innovatie en kennisontwikkeling in de stad!

analyse

de start van een technische campus

Op 8 januari 1842 werd bij Koninklijk Besluit het startschot gegeven voor wat tegenwoordig de Technische Universiteit Delft heet. De instelling, die zich ontwikkelde in het hart van de binnenstad, bleek al gauw te klein. Aan de zuidelijke rand van de stad verrees aan het begin van de twintigste eeuw een cluster van nieuwe laboratoria en faculteitsgebouwen als een voorname moderne universiteitscampus, waarvan de faculteit Mijnbouwkunde een beeldbepalend onderdeel werd.

eclectisch bouwwerk

De faculteit Mijnbouwkunde naar ontwerp van Johannes Vrijman wordt gekenmerkt door een functionele indeling en technische degelijkheid. Tijdens de ontwerpfase heeft Vrijman zeer intensief samengewerkt met de betrokken hoogleraren. In zowel in de plattegronden als in de gevelarchitectuur is te zien dat Vrijman heeft geprobeerd om het complexe programma van eisen in een min of meer symmetrische opzet te verwerken. Het resultaat is een levendig en eclectisch neorenaissance bouwwerk. Het accent ligt op het middengedeelte van de hoofdvleugel, waar zich de hoofdentree bevond. Vanaf de hoofdentree lopen de gangen rondom de twee open plaatsen, die zorgen voor een uitbundige lichtinval, goede ventilatie, maar vooral ook een goede oriëntatie binnen het complex

weelderige kantoren

In het interieur was oorspronkelijk de afwerking van de onderwijsruimten en laboratoria vrij sober gehouden. Daarentegen toonde kleurenonderzoek aan dat er in verschillende kantoorvertrekken en vergaderzalen decoratieve, kleurrijke geschilderde afwerkingen, eikenhouten lambriseringen en ingebouwde omtimmerde radiatoren aanwezig waren. Geïnspireerd op de uitkomsten van het kleuronderzoek zal een lichtere, modernere versie van de gevonden tinten worden toegepast.

onze visie

verbinder

Van oudsher fungeert de Faculteit Mijnbouwkunde als verbinder tussen het centrum van Delft en de rest van de TU-campus. De komst van Royal HaskoningDHV biedt een kans voor de stad om deze relatie te versterken. De centrale as van het alzijdige gebouw krijgt hierbij een belangrijke rol: zal de verbinding met de omgeving, de stad en het aangrenzende gebouw van Bouwkunde (BK City) verduidelijken. Bovendien zal het gebouw in een groene omgeving worden geplaatst – we laten het gebouw zoveel mogelijk landen in een groene omgeving, geïnspireerd door de aangrenzende Hortus Botanicus.

werkplek met ademruimte

Om te kunnen voldoen aan de ambitie van Royal HaskoningDHV om een moderne, inspirerende werkplek te creëren met voldoende ontmoetingsruimte voor 800 medewerkers, was het noodzakelijk de twee binnenhoven te overkappen en te activeren. Dit bleek een zeer complexe opgave. We startten een zoektocht naar de juiste dakvorm, zodat de karakteristieke daken en de hele onregelmatige sculptuur van het gebouw van architect Vrijman aan de binnenkant herkenbaar bleven. De oplossing werd gevonden in één grote ruimtelijke overkapping op zolderniveau: vrij, autonoom en los van het gebouw, met licht en zicht op de muren en kappen. De overkapping steunt op karakteristieke lichte kolommen, inmiddels gedoopt tot ‘Vrijmannetjes’.

de overkapping: sleutel tot duurzaamheid

Het is de ambitie van Royal HaskoningDHV om Mijnbouw het eerste Paris Proof rijksmonument in Nederland te ontwikkelen. De overkapping van de binnenhoven vormde de grootste stap in de verduurzaming van het monument — door deze ingreep werd het oppervlak van de buitengevel bijna gehalveerd. Het nieuwe dak is uitgevoerd met hoogwaardige isolatie en bovendien is een substantieel oppervlak gecreëerd voor zonnepanelen.

projectgegevens

opdrachtgever:
royal haskoningdhv
team:
royal haskoningdhav, spie worksphere, braaksma & roos architectenbureau
constructie:
royal haskoningdhv
installatie en bouwfysica:
royal haskoningdhv
restauratieaannemer:
jurriëns
datum:
2019 - heden
status:
rijksmonument
bouwjaar:
12.000 m2 BVO, 16.000 m2 BVO na renovatie
programma:
kantoor
fotografie:
royal haskoningdhv, Glenn van Haasen