Valuelab, Den Haag
Herbestemmen als gebiedsopgave

Een gebiedsgerichte visie op herontwikkeling

In samenwerking met vier multidisciplinaire bureaus vormde Braaksma & Roos Architectenbureau in 2014 het ‘Value Lab’ – gericht op het onderzoek van nieuwe nieuwe manieren van het aanpakken van leegstaand vastgoed. Met de Haagse Internationale Zone als case study onderzocht het team de mogelijkheden en de impact van een gebiedsgerichte visie op herontwikkeling. Door gebouwen en gebieden te waarderen in termen van potentie is een driedimensionaal waardelandschap ontwikkeld waarin de kwaliteiten en de kansen per locatie in beeld zijn gebracht. Deze strategie maakt inzichtelijk waar, op wat voor manier en door wie het beste geïnvesteerd kan worden om van een dal-gebied een succesvolle piek te maken met een positieve invloed op de beleving, internationale statuur en doorwaadbaarheid van de hele zone.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijksvastgoedbedrijf
Team:
The Cloud Collective, DELVA Landscape Architects, Witteveel + Bos, Alterra
Datum:
2014
Omvang:
1.5 miljoen m2
Programma:
werken, wonen, commercieel, infrastructuur
Locatie:
Den Haag