Van Maerlantlyceum, Eindhoven
Herstructurering van een monumentale Daltonschool

Een optimaal scenario voor herstructurering

Het Van Maerlantlyceum in Eindhoven is gehuisvest in een bijzonder rijksmonument, het voormalige Catharinalyceum uit 1953.  Het schoolgebouw ligt op  een mooie groene locatie in het Dommelplantsoen. Het gebouw verkeert in slechte staat, is sterk verouderd en te klein. Ook voldoet een deel van de school niet aan de huidige wet- en regelgeving en is er sprake van ernstige geluidsproblematiek. Bovendien is de heldere opzet van het oorspronkelijke gebouw door diverse uitbreidingen in de afgelopen 60 jaar verloren gegaan waardoor een onduidelijke logistiek is ontstaan.

In opdracht van de Gemeente Eindhoven en de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) onderzocht Braaksma & Roos Architectenbureau verschillende scenario’s voor herstructurering waarin zowel de ruimtebehoefte van de school als de hoge ambitie en de vooruitstrevende onderwijsvisie optimaal worden gefaciliteerd en de ruimtelijke en architectonische kwaliteiten van het gebouw worden gekoesterd en zo mogelijk versterkt.

Projectgegevens

Opdrachtgever:
Gemeente Eindhoven, OMO
Team:
Base Consultancy
Status:
Rijksmonument
Datum:
2016
Omvang:
8.321 m2
Programma:
middelbaar onderwijs
Locatie:
Eindhoven